Binnen de NGK zijn er enkele sacramenten/gebruiken waarover u hier het een en ander kunt lezen.

De Doop
De Doop wordt gezien als het verbond van de Here waarin Hij het kind opneemt in Zijn gemeente. De  doop wordt, zodra het mogelijk is, aan de kinderen van de gemeenteleden bediend tijdens een samenkomst van de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een daarvoor bestemd formulier.
Een volwassene die niet is gedoopt en zich wil aansluiten bij de gemeente, ontvangt de doop na het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van het daarvoor bestemde formulier.

Openbare Belijdenis van het Geloof

Openbare belijdenis van het geloof wordt in onze kerk gebruikt als bevestiging voor de doop. De belijdenis gebeurt daarom op latere leeftijd. Tijdens een kerkdienst legt een gelovige een getuigenis af van zijn of haar geloof. Dit gebeurt door het positief beantwoorden van enkele geloofsvragen. De gelovige wordt vanaf dat moment gezien als belijdend lid en mag gebruik maken van het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt gevierd op iedere tweede zondag van de maanden maart, juni en december, op de eerste zondag in september en op Goede Vrijdag. Tijdens het Avondmaal eten wij brood en drinken wij wijn om het lijden en sterven van Jezus te herdenken. Het brood symboliseert het lichaam van Jezus, de wijn symboliseert het bloed.
In Marcus 14 vers 22-25 staat hierover geschreven:
22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God'.

Het avondmaal is bestemd voor de belijdende leden van de gemeente. Een belijdend lid van een andere gemeente wordt tot het avondmaal toegelaten als er op goede gronde kan worden aangenomen dat hij zich in leer en leven als goed christen gedraagt en gerechtigd is in zijn eigen gemeente om het Heilig Avondmaal te gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht komende diensten:
zondag 2 oktober 2022
09:30 - Ds. Marten van Gurp
14:30 - Ds. R. Vellinga Wapenveld

zondag 9 oktober 2022
09:30 - Ds. J. Bouma
14:30 - Ds. G. Bronsveld

zondag 16 oktober 2022
09:30 - Ds. Marten van Gurp
14:30 - Drs. J. H. Bieuwenga Emmeloord

zondag 23 oktober 2022
09:30 - Drs. M.H.T. Bieuwenga Hasselt
14:30 - Ds. A.H. Reitsema Lienden

zondag 30 oktober 2022
09:30 - Ds. Marten van Gurp
14:30 - Ds. Marten van Gurp