ANBI

De NGK van Zalk is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), daardoor is het mogelijk om giften aan deze kerk als aftrekpost te gebruiken bij de belastingaangifte. ANBI's zijn verplicht tot het publiceren van gegevens. Klik op de link hieronder om de gepubliceerde gegevens in te zien.

ANBI transparantie gegevens NGK Zalk

Voor algemene informatie omtrent ANBI zie:

Algemene informatie ANBI

Overzicht komende diensten:
zondag 22 oktober 2017
09:30 - ds. M.G. van Gurp, Zalk
14:30 - ds. K.F. Dwarshuis, Wapenveld

zondag 29 oktober 2017
09:30 - ds. G. Nederveen, Dalfsen
14:30 - ds. K.F. Dwarshuis, Wapenveld

Kerkdienst luisteren